Privacy Statement


Development

Implementeren van oplossingen met C#.NET. Gespecialiseerd in SharePoint en integratie/ontsluiting van backend systemen.

I Do Consultancy, verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Voor welke doeleinden verwerkt I Do Consultancy uw persoonsgegevens?

I Do Consultancy verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, waaronder voor:

 • vastleggen van klantrelaties
 • communicatie tussen u en I Do Consultancy

I Do Consultancy verwerkt persoonsgegevens onder andere omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering, maar ook om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder bijvoorbeeld het voeren van een klantenadministratie.

Welke persoonsgegevens verzamelt I Do Consultancy

I Do Consultancy verzamelt de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • BTW-nummer
 • opdrachtovereenkomsten
 • contracten over samenwerking
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld via Google Analytics, bij het bezoeken van de website.).

Hoe zorgt I Do Consultancy voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

I Do Consultancy gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. I Do Consultancy neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. I Do Consultancy deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Bewaartermijnen
I Do Consultancy bewaart klantgegevens 7 jaar. Website bezoekers statistieken wordt 1 jaar bewaard.

Gegevensdeling met derden
I Do Consultancy verhuurt, verkoopt of verstrekt de persoonsgegevens niet aan derden, anders dan in dit Privacy Statement staat beschreven.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan I Do Consultancy. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar) maakt, zodat deze gegevens niet voor voor I Do Consultancy zichtbaar is. U kunt uw verzoek versturen naar info@idoconsultancy.nl.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website enkel gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren en geeft ons inzicht in hoeveel mensen onze website bezoekt.

We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vindt u hier. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google Analytics klik hier.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De 'Gegevens delen' opties van Google Analytics zijn uitgezet.
 • Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten.
Naam van Cookie Duur dat de cookie bewaard wordt
_ga Max. 1 jaar
_gid 24 uur
__utma Permanent